Умови надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Викладені нижче умови є публічною офертою (пропозицією) інтернет-магазину за адресою www.shop.apeiron.school (надалі «Веб-сайт») Школи мислення «Апейрон» в особі фізичної особи-підприємця Гриценко Тараса Степановича, що зареєстрований та діє відповідно до вимог законодавства України (надалі іменований як «Виконавець») адресованою будь-якій особі (надалі іменована як «Замовник» або «Покупець»), відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір купівлі-продажу на встановлених Виконавцем умовах.

1.2. Ця оферта, у випадку її прийняття, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) шляхом приєднання Покупця з моменту Акцепту (здійснення дій, передбачених в п. 1.3), при цьому умови одинакові для всіх покупців, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.2.1. Покупець – фізична особа чи/або юридична особа чи/або фізична особа-підприємець, яка володіє необхідною дієздатністю і користуючись інформацією з Веб-сайту для цілей не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності вчинила Акцепт як визначено нижче.

1.2.2. Замовник – фізична особа чи/або юридична особа чи/або фізична особа-підприємець, яка володіє необхідною дієздатністю і користуючись інформацією з Веб-сайту здійснила реєстрацію облікового запису на Веб-сайті та або погодилася на отримання повідомлень рекламного характеру стосовно товарів або послуг, що пропонуються як товари або послуги від Школи мислення «Апейрон».

1.2.3. Товар – продукція, придбана Покупцем з наявної до продажу або замовлення в каталозі товарів на Веб-сайті на час здійснення замовлення (зокрема і попереднього замовлення) Покупцем.

1.3. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом Покупця оферти Виконавця і укладенням цього договору («Акцепт»):

а) Оформлення замовлення (попереднього замовлення) з подальшим натисканням кнопки «Підтвердити замовлення» Товару Виконавця на Веб-сайті;

б) Оплата Товару Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором;

1.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та цін на Товари.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець передає у власність Покупцю визначений у його замовленні Товар з моменту його оплати та здійснює доставку (поставку) через визначену Виконавцем службою доставки на адресу визначену Покупцем.

2.2. Актуальна вартість, наявність, знижка та дата дії передзамовлення Товару оприлюднюються на Веб-сайті та/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника.

2.3. Фотографії, які супроводжують Товар, є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Опис/характеристики, що супроводжують Товар, надають основну, але не вичерпну інформацію про Товар. Замовник можете ознайомитися з описом на Веб-сайті, проте для отримання додаткової інформації може також зв’язатися з Виконавцем, електронною поштою чи за контактами, вказаними у відповідному розділі на Веб-сайті. Усі сертифікати відповідності, декларації відповідності та гігієнічні сертифікати надаються за запитом Покупця.

3. Порядок оформлення замовлення та наявність Товару

3.1. Замовник самостійно та на власний розсуд обирає наявний та запропонований до продажу товар шляхом додавання у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “У кошик” та оформлює замовлення, натискаючи кнопку «Оформити замовлення», або зробивши замовлення електронною поштою чи іншим способом, вказаним у розділі контакти, розміщеному на Веб-сайті.

3.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з наступного дня, що слідує за днем його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого робочого дня, який слідує після вихідного. Поставка (доставка) вважається виконаною Продавцем з моменту передачі Товару у службу доставки, про що Покупець повідомляється у відповідності до умов служби доставки.

3.2.1. Строк обробки Виконавцем Замовлення може бути збільшений до 7-ми робочих днів, але з обов’язковим повідомлення про це Покупця через загальне оголошення на Веб-сайті, або електронною поштою Покупцю чи за номером телефону, який Покупець залишив при оформленні Замовлення.

3.3. Натискаючи кнопку «Підтвердити замовлення» чи оплачуючи Товар, Покупець погоджується, що належним чином повідомлений Виконавцем відповідно до вимог ч. 2 ст. 13 Закону України “Про захист прав споживачів” про:

• найменування та місцезнаходження Продавця;

• порядок прийняття претензії;

• основні характеристики та властивості обраного Товару;

• ціну Товару, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

• гарантійний строк Товару, умови його користування;

• мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;

• вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

• період прийняття пропозицій (оферти);

• порядок розірвання Договору.

У разі необхідності уточнення будь-якої інформації, наведеної вище, Покупець можете звернутись до Виконавця електронною поштою чи будь-яким іншим способом вказаним в розділі контактів Веб-сайту.

3.4. Після підтвердження замовлення Покупець отримає на вказану ним при оформленні замовлення електронну адресу електронне повідомлення з інформацією про замовлення та Товар. У разі виявлення будь-яких помилок у замовленні, Покупець повинен негайно (протягом одного дня) повідомити про це Виконавця електронною поштою чи будь-яким іншим способом вказаним в розділі контактів Веб-сайту.

3.5. Всі відвантаження Товару виконуються за умови їх наявності.

3.5.1. Якщо Товар, який Покупець оформив замовлення, відсутній, Виконавець негайно (протягом одного дня) наступного за днем оформлення замовлення Зобов’язується повідомити про це Покупця за допомогою адреси електронної пошти чи номеру телефону, що був вказаний при оформленні замовлення. 

3.5.2. Замовник або Покупець, який проживає за межами України, може здійснити та отримати Товар виключно у тому випадку, якщо така можливість прямо передбачена про це на Веб-сайті. За відсутності прямої вказівки замовлення за межі України не здійснюються. У разі здійснення оплати кошти будуть повернуті з вирахуванням комісій необхідних для здійснення міжнародних переказів, а також різниці на курсі обміну валют.

3.6. Уся детальна інформація щодо доставки Товару міститься на Веб-сайті за посиланням: https://shop.apeiron.school/oplata-i-dostavka/.

3.7. Уся детальна інформація щодо повернення та обміну Товару міститься на Веб-сайті за посиланням:  https://shop.apeiron.school/povernennya-ta-obmin/.

4. Ціна та порядок оплати

4.1. Ціна Договору може дорівнювати вартості окремого Товару, або складатись загалом із суми кількох чи всіх замовлених та оплачених Покупцем Товарів.

4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем або Замовником шляхом проведення безготівкового платежу на умовах передоплати в повному (100%) розмірі на поточний рахунок Виконавця. Оплата вважається внесеною з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

4.3. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

4.4. Ціна Товару включає всі обов’язкові податки та платежі, проте не включає комісії банків та інші необов’язкові платежі.

4.5. Вартість доставки, якщо не вказана на Веб-сайті або до натискання кнопки «Підтвердити замовлення», визначається службою доставки на момент здійснення такої доставки. Додатково до вартості доставки може додаватись вартість страховки такої доставки товару.

5. Права інтелектуальної власності.

5.1. Вся інформація і матеріали магазину Школи мислення «Апейрон» є інтелектуальною власністю їх правовласників. Використання отриманої Замовником/Покупцем інформації будь-яким способом в т. ч. передача іншим особам, розповсюдження, копіювання, тиражування тощо можливе виключно за письмової окремої згоди Виконавця або уповноваженої правовласником особи.

5.2. Товари, що містять об’єкти інтелектуальної власності (торговельні марки, об’єкти авторського права, промислові зразки, корисні моделі або винаходи, зазначення походження товару та інше) або самі є об’єктами інтелектуальної власності охороняються згідно норм національного та міжнародного права, що включає виключне право дозволяти або забороняти їх використання, включаючи створення похідних об’єктів, імпорт, експорт, рекламування та використання в кореспонденції чи інтернеті.

5.3. Порушення прав інтелектуальної власності є підставою для розірвання цього Договору та стягнення всіх здійснених платежів в рахунок компенсації за порушення таких прав, а також відмови від укладення цього Договору в майбутньому.

6. Строк дії укладеного договору

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту визначеного п.1.3.

6.2. Цей Договір, окрім положень, які за своєю суттю є безстроковими або тривалість яких обумовлена нормами законодавства, припиняє дію з моменту виконання його сторонами всіх їх обов’язків.

7. Відповідальність та форс-мажорні обставини

7.1. Відповідальність Виконавця щодо будь-якого Товару, придбаного через Веб-сайт, обмежена вартістю такого Товару.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання виникло внаслідок форс-мажорних обставин (обставинами непереборної сили).

7.2.1. Зокрема до обставин непереборної сили в цьому Договорі відносяться події, які виникають без вини Виконавця, поза волею або всупереч волі чи бажанню Виконавця і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), наприклад, стихійні явища природного характеру, лиха біологічного (КОВІД-19, мавп’яча віспа), техногенного та антропогенного походження, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню, зокрема призов на військову службу, перебування в зоні бойових дій Виконавця або осіб, які виконують роботи чи надають послуги за замовленням Виконавця на користь Покупця або Замовника, введення комендантської години, що перешкоджає виконання Виконавцем цього Договору в робочий час.

7.2.2. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

8. Ризик випадкового знищення та перехід права власності

8.1. Ризик випадкового знищення Товару переходить до Покупця з моменту виникнення права власності, а саме:

(a) на передплачений Товар — з моменту передачі Товару кур’єру для доставки; 

(b) на Товар, що оплачується при отриманні, — з моменту оплати Товару.

9. Прикінцеві положення

9.1 Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта персональних даних на укладення, зміну і розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Замовник, акцептуючи цю Оферту/Договір, підтверджує, що він повідомлений про свої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та Загальним регламентом захисту даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679).

9.2. Акцептуючи/укладаючи цю Оферту/Договір, Замовник дає згоду (дозвіл) на надсилання на його адресу електронної пошти або на інші засоби зв’язку усіх матеріалів або анонсів про Товари Виконавця і його партнерів (за наявності), за умови, що Замовник/Покупець у будь-який час зможе відписатися від такої розсилки.

9.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Оферти/Договору. Всі зміни до цієї Оферти/Договору публікуються на Веб-сайті і/або надсилаються на адресу електронної пошти Замовника. Всі зміни до цієї Оферти/Договору набувають чинності з моменту їх публікації на вищевказаних ресурсах. Замовник вважається належним чином повідомленим про внесені до цієї Оферти/Договору зміни з моменту їх опублікування на Веб-сайті і/або надсилання на адресу електронної пошти Замовника.

9.4. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.5. Визнання окремих положень цієї Оферти/Договору недійсними не тягне за собою недійсність цієї Оферти/Договору в цілому.

Back to top